رئیس جمهور دکتر بشار اسد و همسرش با تعدادی از افراد آزاد شده دیدار کردند

دیروز رئیس جمهور دکتر بشار اسد و همسرش با تعدادی از افراد آزاد شده دیدار کردند، این افراد آزاد شده توسط گروه‌های  تروریستی در منطقه برزه در دمشق ربوده شده بودند.

غیاث/م.خ