0-39-2

شاهد أيضاً

سفیر صباغ: “اسرائیل” با اشغال سرزمین‌های عربی از جمله جولان سوریه و شهرک‌سازی، تغییر ترکیب جمعیتی، غارت منابع و تصرف اراضی به نقض منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی بشردوستانه ادامه می‌دهد

سفیر صباغ: “اسرائیل” با اشغال سرزمین‌های عربی از جمله جولان سوریه و شهرک‌سازی، تغییر ترکیب …