0-1-4

شاهد أيضاً

سفیر صباغ: سوریه از بازگشت همه پناهجویان سوری استقبال می کند و از شهروندان خود که توسط تروریسم مجبور به پناهندگی شده اند می خواهد که به کشور بازگردند و از کشورهای غربی می خواهد که به جای ممانعت از بازگشت و سیاسی کردن موضوع در راستای تحقق اهداف خود، شرایط مناسب را برای این امر فراهم کنند