MHM_8876

شاهد أيضاً

ارتش و شعبه هلال احمر در حسکه خانواده های آواره را در مراکز اقامت موقت اسکان دادند

حسکه-سانا آوارگی مردم جنوب شهر حسکه به سمت مرکز این شهر برای سومین روز متوالی …