0-296

شاهد أيضاً

منابع محلی به خبرنگار سانا: دو کامیون وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی بر اثر انفجار بسته انفجاری در منطقه المالکیه در حومه حسکه به آتش کشیده شد