0000-36

شاهد أيضاً

پاتریرک یازجی: جهان عرب باید یک دست بماند

ابوظبی-سانا پاتریارک یوحنا دهم یازجی پاتریارک انطاکیه و همه شرق روم ارتودکس تاکید کرد که …