0013

شاهد أيضاً

مجروحیت 3 زن در پی شلیک گلوله های ای توسط گروه های تروریستی علیه اهالی روستای الریحانیه در حومه جنوبی شهر راس العین

مجروحیت 3 زن در پی شلیک گلوله های ای توسط گروه های تروریستی علیه اهالی …