009

شاهد أيضاً

ادامه روند بازگشت آوارگان از اردوگاه الازرق اردن به سرزمین وطن

درعا – سانا گروهی از آوارگان امروز با عبور از مرکز مرزی نصیب از اردوگاه …