Cumhurbaşkanı Esad, Bir Grup Baasçı Düşünür, Akademisyen Ve Yazarla Bir Araya Geldi

ŞAM 22 ŞUBAT (SANA) – Arap Sosyalist Baas Partisi Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, bir grup Baasçı düşünür, akademisyen ve yazarla bir araya geldi.

Görüşmede, Baas Partisi’nin Suriye’nin geleceğinde siyasi, ulusal, ekonomik ve toplumsal düzeydeki rolü ve parti ideolojisi ile parti pratiği arasındaki büyük ayrım konusunda açık bir diyalog gerçekleştirildi. Bunun yanında da partinin seçim yarışı ve Baasçıların parti sisteminde istediği değişiklik konuşuldu.

Diyalog ulusal, partizan ve düşünce ve kimlikle ilgili üçüncü konulardan başladı. Ana hatları, değişim için gereken kapsamlı vizyona ve bu vizyonun temellerini belirleyen başlıklarla sonuçlanan derin diyalog yoluyla inşa edilmesine odaklanıyordu. Ayrıca entegre bir vizyonun parçası olmadığı sürece hiçbir önlemin hiçbir değerinin olmayacağına da değindi.

Diyaloğa katılanlar şunu sordu: Şu anda gerçekleşen parti seçimleri henüz büyük bir değişiklik ya da tamamen yeni isimler getirmedi mi? Bazıları da Genel Sekreter’e şunu sordu: Seçim deneyiminin başarısını veya başarısızlığını ölçtüğümüz kriter nedir ve Baas seçimlerinin siyasi ve entelektüel bir durum olarak başarılı olduğunu ne zaman söyleyebiliriz?

Genel Sekreter ise, seçimlerde önemli olanın kazanan isimler değil, geniş katılım olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla seçim sonuçları çoğunluğun kararını ve arzusunu yansıtır ve seçimlerin özü de budur. Genel Sekreter ayrıca, ‘’Seçimlere katılma hedefine ulaşıldı ve en önemli nokta bundan sonraki aşamada seçim deneyimini nasıl yansıtacağımızdır’’ ifadelerini sözlerine ekledi.

Genel Sekreter şöyle devam etti: ‘’Mevcut şartlara göre iyi bir seçim sistemi geliştirmeyi başardık ve seçimlere katılımı sağladık ve seçim deneyimi bir dizi gelişme sürecinin yalnızca kısmi bir ölçüsüdür. Başarısı, çoğunluk tarafından ifade edilen katılımın kapsamıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kriterlere bağlıdır. Bugün partizan arenasında yaşanan diyaloglar, bu seçim deneyiminin başarısının kriterlerinden biridir.’’

Bu diyaloğa katılan düşünürlerden bazıları, Baas Partisi içindeki parti yapılanmasının yukarıdan aşağıya doğru olduğu, rütbe ve bağlılarına yönelik bir başarısızlık olduğu yönünde bir değerlendirmeyi benimsedi.

Genel Sekreter bu görüşe katıldı ancak kararın tüm parti düzeyleri arasında diyalog yoluyla paylaşılmasını önerirken de, hayati partinin nicelik değil nitelik aradığına ve sadece üye sayısını artırmakla kalmayıp destekçi tabanını genişletmekle ilgilendiğine dikkat çekti.

Katılımcılar parti ile yetkililer arasındaki düzenleyici ilişkiye değindiler.

Genel Sekreter ayrıca, partinin yürütme otoritesiyle ilişkisinin, partinin iktidar partisi sıfatıyla belirlediği politika ve yönlendirmelere tabi olduğunu, hükümetin ise bu politikaları uygulamaktan sorumlu olduğunu vurgulayarak, Partinin kapsamlı vizyonunu oluşturmanın partinin ideolojisini, çalışma mekanizmalarını ve yapılarını içerdiğini, partilerin yürütme otoritesinden uzaklaşıp rollerini politika belirleme ve bunların uygulanmasını denetlemeye odaklamaları halinde sonuçların da o kadar iyi olacağını belirtti.

Diyalogda ayrıcapartinin kimliği kendisini hedef alan çatışmalardan koruma ve Batı’nın sahip olduğu ve kontrol ettiği yumuşak güçler aracılığıyla yeni bir kolektif anlayışla kurmaya çalıştığı liberalizm ve entelektüel hegemonya ile temsil edilen toplumumuzun karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşme konusundaki rolü ele alındı.

Telegram Kanalımız ||X Platformumuz ||Facebook Sayfamız

Check Also

Cumhurbaşkanı Esad, Kurtuluş Günü’nün 78. Yıldönümü Münasebetiyle Arap Ve Yabancı Liderler İle Devlet Başkanlarından Tebrik Telgrafları Aldı

ŞAM (SANA) –  Kurtuluş Günü’nün yetmiş sekizinci yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, kardeş Arap ve …