Cumhurbaşkanı Esad Yeni Bakanların Anayasal Yemininden Sonra Kabineye Başkanlık Etti (video)

ŞAM – İçişleri Bakanı Muhammed Halid Rahmun, Elektrik Bakanı Muhammed Rami Radvan, Eğitim Bakanı İmad Muvaffak Azb, Yüksek Öğretim Bakanı Bessam Beşir İbrahim, Kamu İşleri ve İskan Bakanı Süheyl Muhammed Abdullatif, İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad Muhammed Hatib ve Sanayi Balanı Muhammed Maan Zeynel Abidin Cezbe Cumhurbaşkanı Beşşar Esad önünde anayasal yemini içti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Esad tüm üyeleriyle hükumet kabinesine başkanlık ederek gelecek aşamada öncelikli işlerle temel odağı olan yolsuzlukla mücadele hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Esad, yolsuzluk meselesinin kapsamlı bir perspektifle ele alınması gerektiğini belirterek, bu konunun sadece özel çıkarlar elde etmek için iktidarın kullanılmasıyla sınırlı kalmadığını, ancak devletteki her türlü dengesizliğin yolsuzluk, kamu fonlarının heder edilmesi, kurumların vurulması ve sağlanan hizmetlerin kalitesinin azalmasının yolsuzluk türlerinden biri olduğunu ve vatandaşlar nezdinde bir hayal kırıklığı ve kaosa yol açacağını, yani pratik olarak toplumun parçalanması anlamına geldiğini ve bu nedenle birçok insan yolsuzluk ve terörün aynı madalyonun iki yüzü olduğunu düşündüğünü ifade etti.

 

Yolsuzluk Yapan Kişinin Sorgulanması Zaruri ve Esastır Lakin Bu Yolsuzlukla Mücadelenin Başlangıcı Değildir, Önemli Olan Önlem Alma ve Caydırmaktır

Cumhurbaşkanı Esad yolsuzluk yapan kişinin muhasebe altına alınmasının zaruri ve temel bir durum olduğunu ancak yolsuzlukla mücadelenin başlangıcı olmadığını, önemli olanın önlem alma ve caydırma olduğunu varsayarak, önlem almanın yapılanma, sistemler, yasalar ve kurumların çalışmalarını yöneten her şeyle başladığını vurguladı.

Yolsuzluğun büyük kısmının yasalardaki boşluklardan geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Esad, yasaların çoğunluğu arasındaki ortak paydanın, kanunlar dahilinde yolsuzluğa yol açacak istisnai maddeler koymak olduğuna dikkat çekerek, tüm bakanlıkların kanunlar içerisindeki istisnaları acilen bulup tamamen iptal etmeye çalışması gerektiğini belirtti.

Bakanların Tümünün Vatandaşların Hissedeceği Acil Sonuçlar Sağlayan Adımlar Atması Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Esad bu bağlamda, her istisnanın yanlış olmadığını, ancak birçok sektörde, yasaların canlılığı ve dinamizmi için gerekli olan ve bu nedenle de sürdürülmesi gereken, ancak Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan düzenlemelerin varlığıyla bu istisnai durumlarla çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Esad, yeni istisnalar ortaya çıktığında, bu düzenlemelerin değiştirilebileceğini veya istisnaların içinde var olduğu durumların düzeltilebileceğini, bunu yaptığımızda istisnanın kalabileceğini lakin, bu istisna koşullarının geçerli olduğu her vatandaş için de geçerli olacağını ve o zamanda adaletsizlik veya yolsuzluğun olmayacağını ve adaletin sağlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Esad, Yolsuzlukla mücadelenin ayrıca, vatandaşın ihtiyaç duyduğu, vatandaşa doğrudan tesir eden ve kapının geniş bir şekilde yaygın olan dar alanda yolsuzluğa açılmasına yol açan günlük icraatların ve muamelelerin kolaylaştırılması yoluyla da gelebileceğini belirterek, vatandaşlara hizmet merkezlerinin genişletilmesi önemine işaret etti.

Esad, Her bakanlığı, vatandaşla nerede doğrudan ilişkisi olduğunu araması ve bütün bu muamelelerin sorgulamasını yapması ve daha sonra bu muameleyi kolaylaştırmak için icraatlar önermesi, vatandaşların ve aynı zamanda bunları yerine getirecek memurun görev ve hakları konusunda net sınırlar koyması için göreve çağırdı.

Cumhurbaşkanı Esad: ” Başta silahlı kuvvetler ve onunla duran herkes, bütün bileşenleriyle halk sabretti ve fedakarlıklarda bulundu. Sabreden ve fedakarlıkta bulunan herkesin bu sabrın sonucunu görmesi gerekiyor. Bunlar vatan olan büyük bir bedel için fedakarlıkta bulundular. Bu yüzden bu insanların daha iyiyi görmeye hakları vardır. Bize düzen görev bu sonuçları görmelerini sağlamak en başta da yolsuzlukla mücadeledir” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad toplantı sonunda, söz sahibi olan herkesin nezdinde, çalıştığı alanın kamu hizmeti olması yani vatandaşa hizmet olması gerektiği kaidesine asılması gerektiğini vurguladı.

S. Şahhut

Check Also

Homs’un Doğu Kırsalındaki Ham Petrol Taşıma Hattında Yangın Çıktı

HOMS (SANA) – Bugün, Humus’un doğu kırsalındaki Al Furkalus bölgesinin doğusundaki bir ham petrol taşıma …