שוטר אחד נפל חלל וקצין אחר נפצע בהפצצות מטען חומר נפץ