ההתנגדות הלבנונית תקפה כמה מוצבים ישראליים

ביירות – סאנא

ההתנגדות הלבנונית תקפה בטילי קטיושא  היום 3 מוצבים ישראליים ( נפח, ירדן ומחנה קלע ) שבגולן הסורי הכבוש, זאת בתגובה על הפשעים הישראליים נגד הפלסטינים וכאות תמיכה במאבקו של העם הפלסטיני נגד התוקפנות הישראלית