השר אל-מונג’ד השיק מרכזי שיווק של תוצרת הפרוייקטים המזעריים במחוד א-סואדאא