הנשיא אל-אסד נפגש עם המשתתפים במחנה הצעירים הסורי-רוסי

דמשק – סאנא

היחסים בין סוריה לרוסיה, ועתידם אינם נשענים רק על המדיניות, הכלכלה ושיתוף הפעולה, אלא גם על המימד החברתי והעממי, גם כן נשענים על הצעירים בשתי הארצות שייצרו בעתיד את צורתם ותוכנם החדשים של יחסים אלה – דברים אלה מסר הנשיא מר בשאר אל אסד במהלך פגישתו עם המשתתפים במחנה הצעירים הסורי -הרוסי .

הנשיא אל אסד התיחס בשיחתו למכונה המשותף שבין שתי הארצות באומרו “אנו ואתם דובקים בעקרונותינו וכבודינו, ומשתתפים היום ביחד בעימות עם אותם אויבים ואותם שקרים.. הנצים החדשים באוקראינה תוקפים את האזרחים ומאשמים בכך את רוסיה, ואותו דבר קרה גם בסוריה “.

הנשיא אל אסד הוסיף כי אלמלא שנשיא רוסיה בוטין לא קיבל החלטה ללחום בטרור בסוריה, מספרם של הטרוריסטים הוכפל הרבה גם ברוסיה, אחדים תוהים למה נשיא רוסיה שלח מטוסים לסוריה ? התשובה היא: הוא היה מגן קודם כל על רוסיה ועל בני עמה “.

הצעירים המשתתפים בדיאלוג העלו דיעות בקשר לנסיונן של סוריה ורוסיה, שלפעמים היו דומים אלה לאלה ולפעמים אחרות משותפות , וזאת בעימות עם הטרור והקיצוניות, עם המדיניות החד -קוטבית, ועם השקרים התקשורתיים, ובקשר לתפקידם של הצעירים הסורים והרוסים בהדוק שיתוף הפעולה בין שתי הארצות וחזוק המשפחה והחברה והדבקות בערכים ובזהות.

הנשיא אל-אסד אמר למשתתפים הרוסים : ” בכל חברה צריך להיות סמלים היסטוריים ולאומיים, אתם צריכים להתגאה בהיסטוריה שלכם, ואל לאף אחד לפגוע בסמלים ההיסטוריים ” הנשיא אל אסד הוסיף כי המערב נוקט בעמדה עוינת לרוסיה לא רק בגין אוקרינה, או משום שהיא מדינה קומונסטית, עמדתו זו חוזרת ל-300 שנים שעברו, משום שהיא מדינה הולכת ומתחזקת והמערב אינו מקבל הימצאות מדינות חזקות .