בהשתתפותם של ילדים סורים … פתיחת עבודות ישיבת הפרלמנט הערבי לילדים בנסיכות שרג’ה