אל-מוקדאד חזר בפני משלחת החזית העממית לשחרור פלסטין על עמדת סוריה התומכת בעם הפלסטיני ובמאבקו

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד נועד היום עם משלחת החזית העממית לשחרור פלסטין בראשותו של מזכ”ל החזית גמיל מזהר .

השר אל-מוקדאד חזר על עמדת סוריה העומדת לצד העם הפלסטיני ומאבקו הלגיטימי להקמת מדינתו העצמאית שבירתה אלקודס, ושם דגש על הצורך להפסיק מלחמת החורמה שמבצעים כוחות הכיבוש הישראלים נגד העם הפלסטיני.

השר אל-מוקדאד גינה את נסיונות הישות הציונית ומדינות המערב להשתמש בזכות ההגנה העצמית לפי פרושים מטעים ומנגדים לחוק הבינ”ל, וקרא להתחשבן עם הישות הציונית בשל הפשעים שבצעה נגד האזרחים בפלסטין.

מצדו מזהר הביע את הערכת החזית העממית לשחרור פלסטין לעמדת סוריה התומכת בשאלה הפלסטינית ובמאבקו של העם הפלסטיני.