שר  האוצר דן עם שגריר איראן בדרכים להידוק שיתוף הפעולה הפיננסי והכלכלי

דמשק – סאנא

שר האוצר ד”ר כינאן יאע’י  דן היום עם שגריר איראן בדמשק חוסיין אכברי בדרכים להידוק שיתוף הפעולה הפיננסי והכלכלי והביטוח בין שתי הארצות.

יאע’י הדגיש את הצורך להידוק היחסים הדו-צדדיים בכמה מגזרים, והבהיר כי המשרד עושה מאמץ גדול להקל על הליכי ההשקעה ושיפור סביבת העבודה, ועל פיתוח חקיקה פיננסית וכלכלית, וכי ננקטו הצעדים הדרושים להקמת חברה משותפת לביטוח בין שתי המדינות.

השגריר אכברי שם דגיש על חשיבות הגברת שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת, ושיבח את המאמץ הכלכלי שעושות שתי הארצות כדי לחזק את יחסיהן.

שני הצדדים הסכימו על הצורך להגברת שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי הארצות כדי לקדם את הצמיחה וההתקדמות ברות קיימא.