ראש הממשלה הסכים על המלצות הוועדה הכלכלית

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסיין ערנוס הסכים על המלצות הוועדה הכלכלית בדבר דרישת משרד החקלאות בתיאום עם משרד סחר הפנים והגנת הצרכן על אודות קניית ייבול החקלאים לטובת המוסד הסורי לסחר הפנים.