שר החקלאות דן עם מקבילו הלבנוני בחיזוק שיתוף הפעולה החקלאי בין שתי הארצות

דמשק – סאנא

שר החקלאות והריפורמה החקלאית האגרונום מוחמד חסאן קטנה  דן היום עם שר החקלאות הלבנוני עבאס אלחאג’ חסן בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה בתחום החקלאי, ולספוק גרעינים משופרים ונטעים פוריים ושל יערים.

בפגישה שהתקיימה בשולי הפגישה המרובעת של שרי החקלאות של סוריה, לבנון, עיראק וירדן, קטנה הדגיש כי משרדו מוכן לשתוף פעולה ולשלוח צוותים טכניים מתמחים ביצור גרעינים משופרים, וליסוד מרכז יצור דגנים, כדי להגביר את כמויות הדגנים בלבנון, בנוסף לשיתוף פעולה בתחום יצור גרעיני תפוחי אדמה ודגים, וסיפוק נטעים לעצים פוריים וליערים, וציין כי הצד הלבנוני קיבל בשנה שעברה 400 אלפי נטעים ליערים.