نیروی هوایی ارتش جمهور عربی سوریه مقرات و خودرو ها را نابود کرد…و تجمعات وابسته به گروه داعش در حومه حمص و حماه به هلاکت رساند

استان ها – سانا 

 

نیروی هوایی ارتش جمهور عربی سوریه مقرات و خودرو های گروه تروریستی داعش را در تدمر و سخنه و الصونه در حومه شرقی حمص نابود کرد

منبع به سانا گفت نیروی هوایی ارتش سوری تجمعات گروه تروریستی ” داعش را  در تپه های ” ایوب ” و “احمر ” و حمیمه صغیر در حومه شرقی حلب  نابود کرد

ثناء