سید نصرالله: گسترش به رسمیت شناختن کشور فلسطین از نتایج طوفان الاقصی است

بیروت-سانا

دبیرکل حزب الله، سید حسن نصرالله، تأیید کرد که گسترش به رسمیت شناختن بین المللی کشور فلسطین یکی از نتایج نبرد سیل الاقصی است که مقاومت در پاسخ به جنایات اشغالگر اسرائیل آغاز کرد. وی خاطرنشان کرد: این اشغالگری پس از هشت ماه جنگ نسل کشی در نوار غزه ناکام ماند تا به هر یک از اهداف خود برسد.

سید نصرالله در سخنان امروز خود در مراسم تجلیل از شهید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران وهمراهانش توضیح داد که با روی کار آمدن رئیسی از سه سال پیش برای حمایت از جنبش های مقاومت و حمایت از آنها در سطوح مختلف تلاش کرد.

در مورد تجاوز به غزه ، سید نصرالله اشاره کرد که در ماه هشتم تجاوز ، دشمن صهیونیستی تایید می کند که آنچه امسال تجربه کرده بی سابقه است ، زیرا او اذعان می کند که با رنج شدید و بیچارگی و شکست مواجه است،