استقبال ریاست جمهوری فلسطین از تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

قدس اشغالی-سانا

ریاست جمهوری فلسطین از تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی که خواستار توقف فوری عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در رفح شد، استقبال کرد.

ریاست جمهوری فلسطین در بیانیه گفت: اسرائیل باید گذرگاه رفح را برای ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه باز کند.

ریاست جمهوری فلسطین خواست رژیم اشغالگر اسرائیلی را تحت فشار قرار داده و به اجرای تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی و تمامی قطعنامه‌های بین‌المللی که ارتش این رژیم را وادار به توقف جنگ و نسل‌کشی در غزه می‌ کند، ملزم نمایند.