مشارکت سوریه در نشست های سالانه هیات ها و موسسات مالی عرب در مصر

قاهره-سانا

سوریه در نشست های سالانه هیات ها و موسسات مالی عربی و صندوق پول عربی برای سال 2024  که کار خود را دیروز در پایتخت اداری جدید مصر با حضور روسای هیات ها و موسسات مالی عربی و فرمانداران و معاونان کشورهای عربی در آن موسسات آغاز کرد، شرکت کرد .

هیات سوری شرکت کننده در نشست های سالانه عرب به ریاست دکتر کنان یاغی وزیر دارایی با حضور دکتر محمد عصام هزیمه رئیس کل بانک مرکزی سوریه و نمایندگان وزارتخانه های مالی ، اقتصادی و تجارت خارجی تشکیل می شود.

این جلسات یک بستر واحد برای موسسات مالی عرب برای بحث در مورد مهمترین مسائل مالی ، اقتصادی و توسعه و موضوعات در سطح منطقه ای است

در پایان این دیدارها وزیر دارایی در پانزدهمین نشست عادی شورای وزیران دارایی عرب شرکت کرد که مهمترین تحولات اقتصادی منطقهای و بین المللی و چالشهای پیش روی اقتصاد کشورهای عربی مورد بررسی قرار گرفت.

در حاشیه این نشست ها وزیر دارایی چندین نشست دوجانبه با وزرای دارایی عرب برگزار کرد که طی آن به  روابط همکاری های مالی دوجانبه و مسائل مشترک بررسی کردند.