بیش از 3500  دانش آموز از مناطق تحت کنترل تروریست ها در حومه حلب برای شرکت در امتحانات خارج می شوند

حلب-سانا

اولین دسته از دانش آموزان  از مناطق تحت کنترل سازمان‌های تروریستی از طریق گذرگاه التایهه در حومه حلب می آیند به منظور آمادگی برای شرکت در امتحانات نهایی عمومی و شرعی وارد حلب شدند.

ناصر العلی مدیر مجتمع آموزشی منطقه منبج در بیانیه ای به خبرنگار سانا اظهار داشت: اولین دسته از دانش آموزانی که از مناطق تحت کنترل تروریست ها وارد می شوند شامل 3500 دانش آموز دختر و پسر از مناطق عفرین، عین العین -عرب، صرین، اعزاز، جرابلس و الباب است. 

ناصر العلی افزود: تعداد کل دانشجویان ورودی 9 هزار و 500 نفر از دانش آموزان گواهینامه آموزش عمومی پایه و متوسطه به صورت سه دسته وارد میشوند.

تعدادی از دانشجویان در مورد تسهیلات اعطایی مقامات ذیربط در حلب، از محل ورود تا مراکز میزبانی و سایر خدمات برای ارائه راحت امتحانات صحبت کردند.