با مشارکت سوریه، فعالیت‌های پنجمین مجمع رقابت عربی در تونس آغاز شد

تونس – سانا

با مشارکت سوریه، امروز در پایتخت تونس، فعالیت‌های پنجمین مجمع رقابت عربی با حضور نمایندگانی از هیئت‌های رقابت عربی، دانشگاهیان و کارشناسان بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه سیاست‌ها و اجرای رقابت در منطقه آغاز شد.

هیئت ‌سوری شرکت‌کننده در این مجمع را معاون وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده، سامر سوسه، تشکیل می‌دهد.

این مجمع توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (اسکوا) با همکاری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمیسیون رقابت بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا و شورای رقابت تونس برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این مجمع، تقویت چارچوب‌ها و سیاست‌های رقابت در منطقه عربی، ترویج فرهنگ رقابت و اهمیت تقویت و حمایت از سیاست‌های مؤثر آن، و کمک به بهبود رشد اقتصادی و حکمرانی در منطقه عربی، در راستای اهداف توسعه پایدار و تقویت همکاری و هماهنگی بین هیئت‌های رقابت در کشورهای عضو اسکوآ است.