بیرون کشیدن پیکرهای 283 شهید از بیمارستان ناصر جنوب نوار غزه

قدس اشغالی-سانا

پدافند غیر عامل در غزه پیکرهای 73 شهید دیگر را از یک مقبره دسته جمعی در بیمارستان ناصر بیرون کشیدند و بدین ترتیب پیکرهایی که تا کنون از بیمارستان ناصر بیرون کشیده اند به 283 پیکر رسید.

پدافند غیر عامل در غزه اعلام کرد که 3 مقبره دسته جمعی داخل دیوارهای بیمارستان ناصر در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه کشف شده است.

پدافند غیر عامل اعلام کردند که بیشترین تعداد شهدا مربوط به زنان و کودکان است و نیروهای اشغالگر عامدانه قبل از عقب نشینی از خان یونس ده‌ها جسد قربانیان فلسطینی را به صورت دسته جمعی دفن و آنها را پنهان کرده بودند.