هواشناسی.. دمای هوا نزدیک به حد نرمال است

دمشق-سانا

اداره کل هوا شناسی کشورمان با صدور اطلاعیه توضیح داد: بر اثر نفوذ سامانه پر فشار سطحی در همه طبقات هوا، دما بیشتر از حدود نرمال خود می شود.

در ادامه اطلاعیه، اداره کل هواشناسی صبح امروز پیش بینی کرد که..هوا به طور کلی نیمه ابری تا ابری خواهد بود

اداره کل سازمان هواشناسی کشورمان از احتمال بارش باران همراه با رعد وبرق و تگرگ در اغلب مناطق مختلف کشور خبر داد.

هواشناسی نسبت به مه آلود بودن هوا در بعضی  مناطق داخلی هشدار داد

هواشناسی همچنین به وزش باد شمالی غربی خفیف تا معتدل اشاره کرد

       پیش بینی دمای هوا در روزهای..

  شنبه  یکشنبه دوشنبه
دمشق 25 / 12 26 / 12 25 / 13
قنيطره 19 / 11 18 / 11 20 / 11
درعا 24 / 13 24 / 13 26 / 12
سويدا 20 / 11 19 / 10 21 / 13
حمص 24 / 14 22 / 13 25 / 13
حماه 27 / 13 25 / 13 27 / 14
حسكه 26 / 15 23 / 13 25 / 15
لاذقيه 23 / 18 23 / 17 25 / 18
طرطوس 24 / 15 23 / 14 25 / 13
حلب 26 / 14 25 / 14 26 / 14
إدلب 24 / 14 24 / 13 25 /14
دير الزور 28 / 20 25 / 17 27 / 17
رقه 27 / 16 26 / 15 28 / 16