حال و هوای آغازین روزهای عید فطر در شهر جبله وحومه های آن