با مشارکت سوریه .. آغاز مجمع روسای اتحادیه های نویسندگان عرب در لبنان

بيروت-سانا

با مشارکت سوریه، امروز کار مجمع دائمی روسای اتحادیه های نویسندگان عرب در بیروت پایتخت لبنان آغاز شد.

قاضی محمد وسام المرتضی، وزیر فرهنگ لبنان، این مجمع را در کتابخانه ملی بیروت با حضور دکتر محمد الحورانی، رئیس اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق، أشرف دبور سفیر فلسطین در لبنان، علاء عبد الهادي دبیرکل اتحادیه نویسندگان عرب، و رئیس اتحادیه نویسندگان مصر، افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این مجمع با حمایت و همکاری چندین نهاد فرهنگی و اتحادیه نویسندگان برگزار شد.