دبیرخانه توسعه سوریه: توزیع 8300 نهال زیتون میان کشاورزان در روستای يرتى در لاذقیه

الاذقیه – سانا

دبیرخانه توسعه سوریه با همکاری اتحادیه کشاورزان و اداره کشاورزی لاذقیه و برای کمک به بازگشت چرخه زندگی کشاورزی، به کشاورزان دارای زمین‌هایی که در اثر آتش‌سوزی‌های سال 2020 در استان لاذقیه آسیب دیده ‌اند، 8300 نهال زیتون را توزیع کرد.

دبیرخانه توسعه سوریه در صفحه فیسبوک خود توضیح داد که 8300 نهال زیتون میان کشاورزان دارای زمین‌هایی که در اثر آتش‌سوزی‌های سال 2020 در استان لاذقیه آسیب دیده ‌اند توزیع شد.