با مشارکت سوریه…آغاز چهل و چهارمین اجلاس مدیران ادارات گمرک کشورهای عربی

قاهره – سانا

با مشارکت سوریه، چهل و چهارمین نشست مدیران کل اداره های گمرک کشورهای عربی توسط دبیرخانه اتحادیه کشورهای عربی امروز برگزار شد.

دکتر ماجد عمران، مدیر کل اداره کل گمرک، سوریه در این نشست دو روزه نمایندگی می کند.

شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعاتی از جمله پیگیری اجرای تصمیمات مربوط به مسائل گمرکی صادره از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی عربی بحث و تبادل نظر کردند.