تقدیم استوارنامه سفیر مصطفی به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار به رئیس جمهور موریتانی

نواکشوت – سانا

سفیر قصی مصطفى استوارنامه خود را به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری عربی سوریه به محمد ولد الشيخ الغزوانی، رئیس‌ جمهور موریتانی تقدیم کرد.

طی مراسم تسلیم استوارنامه سفیر قصی سلام و درود جناب رئیس‌ جمهور بشار اسد و آرزوهای خود برای ملت برادر موریتانی پیشرفت و توسعه بیشتر را به رئیس‌ جمهور موریتانی ابلاغ کرد.

سفیر قصی بر تلاش برای توسعه روابط دوجانبه در همه زمینه ها بین دو کشور برادر تاکید کرد.

به نوبه خود، رئیس‌ جمهور موریتانی با تاکید بر تمایل خود برای تقویت و توسعه روابط دوجانبه در همه زمینه ها توضیح داد که آنچه سوریه و تونس را متحد می کند، روابط برادرانه است که ریشه در تاریخ دارد.

رئیس جمهور موریتانی ضمن ابلاغ سلام، احترام و قدردانی خود به رئیس جمهور اسد، بر ارائه همه حمایت ها برای تقویت روابط در همه زمینه ها که به نفع دو ملت برادر باشد، تاکید کرد.