دستور رئیس جمهور الاسد برای معافیت از جریمه عدم پرداخت به موقع عوارض آبیاری، تصرف اموال دولتی و احیای اراضی کشاورزی

دمشق-سانا

جناب رئیس جمهور بشار الاسد امروز قانون شماره (4) سال 2024 درباره معافیت از جریمه عدم پرداخت به موقع عوارض آبیاری، تصرف اموال دولتی و احیای را صادر کرد.

مشمولان این قانون در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن عوارض خود را پرداخت کنند از پرداخت جریمه و سود ناشی از آن معاف می باشند.