یک گروه گردشگری آمریکایی و بلغاری شهر از بصری الشام بازدید کرد

درعا – سانا

یک گروه گردشگری آمریکایی و بلغاری شهر از بصری الشام بازدید کرد.

این گروه شامل پزشکان، بازنشستگان و صاحبان آژانس های مسافرتی است و در این سفر با اثار تاریخی و معماری شهر آشنا شدند.

نیسی کونا راهنمای گردشگری در گفتگو با خبرنگار سانا اظهار کرد که پیاده‌روی در شهر، شما را به گذشته برمی‌گرداند، جایی که شما بزرگی و زیبایی را در ساختمان‌ها و مجسمه ها می‌بینید.

دکتر مری بیث معتقد است که دقت در ساخت و ساز و مجسمه هایی به ویژه در امفی و تئاتر که با اشکال مختلف تزیین شده‌اند نشان دهنده پیشرفت معماری است که بر مبنای تئوری های روشن است.

فیزیوتراپیست ورجینیا تأکید کرد که توجه به این اماکن تاریخی ضروری است، وی از سازمان های بین المللی خواست تا در این زمینه فعالیت کنند، چون تمدن های باستانی از شرق آغاز شده اند.