با حضور 31 خانم راه اندازی همایش پروژه های کوچک زنان در دمشق

دمشق – سانا

با حضور 31 زن ، ” همایش  پروژه های کوچک زنان” که توسط دبیرخانه توسعه سوریه ، به نمایندگی از (مناره باب شرقی) برای امور اجتماعی ، با همکاری بنیاد راهنما و خدمات اجتماعی (شام الباسمین) و اتحادیه هنرهای تجسمی ، امروز در گالری (الرواق العربی) با عنوان “متحد شوید تا از خشونت علیه زنان و دختران جلوگیری کنید” راه اندازی شد.

این همایش دو روزه که به عنوان بخشی از کمپین 16 روزه علیه خشونت جنسیتی برگزار می شود ، شامل محصولات تولیدی پروژه های کوچک است ، که توسط زنان به منظور بهبودی وضعیت اقتصادی وزندگی خود را از خانه هایشان راه اندازی کرده اند. ومتضمن عرضه غذا ، لباس ، لوازم جانبی ، خیاطی ، و گل دوزی است.

در بیانیه ای به خبرنگار سانا ، تغرید الحلح مسوول مبارزه با خشونت جنسیتی در(مناره باب شرقی) اظهار داشت: دبیرخانه مشتاق است تا در این کمپین 16 روزه فعالیت های متعدد و متنوعی را ایجاد کند که مهمترین آنها بازارها هستند تا به زنانی که در (مناره باب شرقی) و خارج آن آموزش روانشناختی ، اجتماعی و حرفه ای را برای بازاریابی محصولات خود و توانمندسازی اقتصادی آنها دیده اند ، کمک کنند.

وی نیز توضیح داد: این همایش در پایان مسیر شغلی که با همکاری بنیاد (شام الیاسمین) برگزار شد ، و شامل یک گروه زنان و فعالیت ها و برنامه هایی در زمینه حمایت حرفه ای ، روانی ، اجتماعی و حقوقی می باشد.

الحلح اشاره کرد که زنان دیگری نیز در این انجمن شرکت کردند ، که دوره های آموزشی حرفه ای مانند خیاطی و پختن غذا های (شامی) ، و آگاهی را برای به کسب مهارت های بازاریابی و ترویج محصولات خود انجام دادند. و اشاره کرد که این همایش شامل 15 زن از برنامه مسیر شغلی و 15 نفر از مستفیدین برنامه های (مناره باب شرقی) ، علاوه بر یک زن معلول است.

شرکت کنندگان در این انجمن به خبرنگار سانا تاکید کردند که با حمایت دبیرخانه و سایر شرکا، توانستند مهارت های خود را برای گسترش پروژه های کوچک خود توسعه دهند.