سوریه مقام دوم در رقابت های (مسترز فنی و حرفه ای) روسیه را کسب کرد

مسکو – سانا

تیم سوریه شرکت کننده در مرحله نهایی رقابت های “مسترز حرفه ای و فنی” که در جمهوری فدرال روسیه برگزار شد، مقام دوم را به طور مساوی با کشور چین کسب کرد.

تیم از 12 کشور در این مسابقات شرکت و در چندین مسیر حرفه ای رقابت می کنند.

تیم وزارت آموزش و پرورش سوریه که در این مسابقه شرکت می کند تحت نظارت دکتر محمود بنی المرجه، دستیار وزیر آموزش و پرورش است.

شایان به ذکر است که وزارت آموزش و پرورش  کشورمان در رقایت های مرحله اول سپتامپر ماه شرکت کرد و مقام دوم را نیز کسب کرد.