مهندس عرنوس ریاست هیئت سوری در اجلاس جهانی اقدام اقلیمی در امارات را بر عهده دارد

دمشق – سانا 

مهندس حسین عرنوس ، نخست وزیر، ریاست هیئت جمهوری عربی سوریه را در اجلاس جهانی اقدام اقلیمی که در اول و دوم دسامبر آینده در دبی، امارات متحده عربی برگزار می شود، برعهده دارد ، که در چارچوب کار بیست و هشتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا (COP28) است  

هیئت سوری متشکل از  مهندس حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست، بسام صباغ  معاون وزیر امور خارجه ومهاجران ، مهندس جهاد کنعان  معاون وزیر منابع آب در امور استراتژی آب  و تعدادی از ذینفعان و متخصصان در زمینه های محیط زیست، آب و تحقیقات کشاورزی می باشد.

هیأت سوری طی شرکت خود در جلسات اجلاس تعدادی از اسناد کاری و دیدگاه های مربوط به مقابله با چالش های زیست محیطی و لزوم تشدید تلاش ها و همکاری های بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و چالش های ناشی از اثرات آن بر تولیدات کشاورزی، آب و معیشت ارائه می کند. .

در حاشیه این اجلاس، این هیئت با تعدادی از هیئت های شرکت کننده دیدار و درباره راه های تقویت همکاری ها در زمینه محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی گفتگو خواهد کرد.