بررسی افق های همکاری در دیدار مهندس عرنوس با هیئت ایرانی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی ایران

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران امروز با یک هیئت ایرانی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی ایران محمد رضا فرزين دیدار و با آنان درباره توسعه افق های همکاری و تقویت همکاری ها بین سوریه و ایران در زمینه اقتصادی و مالی و بانکی وتسهیل معاملات تجاری در راستای اجرای دستورات دو رهبری دو کشور جهت نفع مشترک دو کشور و دو ملت دوست بررسی کرد.

اهمیت توجه به توسعه روابط بانکی و استفاده از پول ملی در معاملات تجاری بین دو کشور و استفاده از سامانه های جایگزین پرداخت و تقویت همکاری بین دو بانک مرکزی سوریه و ایران و تدوین یک تفاهمنامه در این خصوص در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.