دیدار وزیر امور خارجه و مهاجران با مدیر منطقه ای برنامه جهانی غذا برای خاورمیانه و شمال آفریقا

دمشق-سانا

دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران امروز با کورین فلشر، مدیر منطقه ای برنامه جهانی غذا برای خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کرد.

ادامه دارد…