تیم شنای کشورمان یک مدال جدید در مسابقات قهرمانی چک به دست آورد

پراگ-سانا

اسامه طرابلسی شناگر سوری در مسابقات قهرمانی بین المللی چک با ثبت رکورد 2.9.47 ثانیه درماده دوی 200 متر مختلط مدال نقره را از آن خود کرد.

لیث لقموش نیز در ماده 200 متر کرال پشت به مقام چهارم دست یافت.

تیم ما دیروز در ماده 400 متر مختلط از طریق طرابلسی مدال طلا و در ماده 100 متر آزاد از طریق عمر عباس به مدال برنز دست یافت.

شایان به ذکر است تیم ملی شنای کشورمان اعزامی به این مسابقات زیر نظر مربی محمد ماردینلی است.