بیانیه پایانی نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی سوریه، اردن، عراق و لبنان: یافتن فرمولی برای همکاری، هماهنگی و یکپارچگی در زمینه‌های کشاورزی و خدمات مرتبط به آن برای دستیابی به بهترین سطوح هماهنگی در حوزه کشاورزی و غذا در میان چهار کشور

 

 

شاهد أيضاً

دشمن اسرائیلی از کشته شدن یکی از نظامیان خود بر اثر تیراندازی مقاومت فلسطین در جنوب نوار غزه خبر داد