شاهد أيضاً

مقاومت فلسطین یک تانک مرکاوا متعلق به اشغالگر اسرائیلی را با موشک “یاسین 105” در اردوگاه یبنا در شهر رفح در جنوب نوار غزه هدف قرار داد

مقاومت فلسطین یک تانک مرکاوا متعلق به اشغالگر اسرائیلی را با موشک “یاسین 105” در …