وزارت دفاع روسیه : 3 گردان اوکراینی نیمی از مردان خود را طی درگیری در یک روز در نزدیکی شهر لیسه‌چانسک در جمهوری لوگانسک از دست دادند