امضای توافقنامه و یادداشت تفاهم میان سوریه و کره دموکراتیک در زمينه حمل‌ و نقل‌ هوايي‌

پیونگ یانگ – سانا 

سوریه و  کره دموکراتیک در پیونگ یانگ توافقنامه خدمات هوایی و  یادداشت تفاهم در زمينه حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ بین دو کشور امضا کردند.

مقامات هواپیمایی دو کشور بر اساس این قرارداد حق دارند خطوط هوایی را به منظور بهره برداری از خطوط مورد توافق و ارائه معافیت های متقابل در گمرکات و مالیات های غیرمستقیم تعیین کنند.

این یادداشت تفاهم توسط رائد حبیب، کاردار سفارت سوریه در پیونگ یانگ به نمایندگی طرف سوری امضا شد.

این توافقنامه تعاونی همچنین شامل  چند بندها مانند ترافیک، تعرفه های مالی، فعالیت های تجاری و تبادل اطلاعات است.