سوریه و صربستان درباره تقویت همکاری های اقتصادی گفتگو کردند

بلگراد – سانا

مهندس محمد حسان قطنا وزیر کشاورزی و اصلاح زراعی امروز در دیدار با معاون وزیر امور خارجه صربستان نيمانيا ستاروفيتش در بلگراد روابط دوستی و همکاری بین سوریه و صربستان و راهکارهای تقویت آن در زمینه های مختلف بررسی کرد.

این مقام صربستان بر عمق روابط دوستی تاریخی بین کشورش و سوریه در زمینه‌های مختلف و آمادگی کشورش برای تقویت این روابط تاکید و از تمدن سوریه و شجاعت مردم آن و پایداری آنان در مقابله با تروریسم تقدیر کرد.

به نوبه خود وزیر کشاورزی توضیح داد که هدف از سفر خود به صربستان ارتقای همکاری های اقتصادی و فنی در زمینه کشاورزی و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور و حضور در های نمایشگاه بین المللی کشاورزی است.

وزیر کشاورزی همچنین ضمن اشاره به روابط متمایز دو کشور دوست، از حمایت کشورهای دوست از سوریه در سال‌های جنگ تروریستی ظالمانه علیه آن قدردانی کرد.