یک هیات عالی رتبه مالزی از غرفه سوریه در نمایشگاه دبی بازدید کرد

دبی – سانا

یک هیات عالی رتبه مالزی به سرپرستی وزیر آب و محیط زیست این کشور از غرفه سوریه در “اکسپو دبی 2020” بازدید کرد.

اعضای هیات مالزی از جمله سفیر مالزی در امارات متحده عربی و تعدادی از تجار مالزی و شخصیت های رسمی از بخشهای مختلف غرفه سوریه در نمایشگاه از جمله بخش شرکای تجاری بازدید کردند و از فرصتهای اقتصادی و تجاری ارائه شده توسط این شرکتها و فرصتهای همکاری بین دو کشور مطلع شدند.

دکتر غسان عباس سفیر سوریه در امارات متحده عربی و هیات مالزی برسر پیگیری نشست ها با تجار جهت برگزاری کارگاه هایی برای افزایش همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه به توافق رسیدند.

سفیر سوریه در امارات بر اهمیت این رویداد تأکید کرد که فرصتی برای تقویت حضور سوریه در عرصه بین المللی و همچنین ارتباط با بازدیدکنندگان غرفه از سراسر جهان به شمار مى رود.