قاسم: هژمونی آمریکا عامل اصلی بحران ها در منطقه وجهان است

بیروت-سانا

معاون دبیر کل حزب الله شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که هژمونی آمریکا در وقت کنونی عامل اصلی بحران ها در منطقه وجهان است.

امروز، شیخ نعیم قاسم طی سخنرانی خود خاطر نشان کر که جهان در حال جنگ وتنش با غرور جهانی از سوی آمریکا وکشورهای غربی وصهیونیست میباشد، واین اطراف می خواهند بی عدالتی جهان را اداره کنند وبه منافع خود دست یابند.

شیخ قاسم افزود: مقاومت اثر مثبت خود در منطقه را ثاب کرده ویکی از نشانه های روشن امروز در منطقه است.

وی به پیروزی های سوریه علیه گروه های تروریستی به خاطر فداکارای ارتش عربی سوریه ومتحدانش میباشد.

حسين

شاهد أيضاً

قاسم: آمریکا از تروریست ها در سوریه حمایت و منطقه را نابود کرد

بيروت-سانا شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر شکستن اهداف …