منبع نظامی به سانا: یگانی از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در محیط مزرعه های دروشا در ریف دمشق را کشت و خودروی آنان را نیز منهدم کرد.

 

 

شاهد أيضاً

یگان های ارتش ضربات متمرکز علیه مواضع تروریست ها در ریف حلب وادلب انجام دادند وتلفات سنگین میان آنها وارد کردند

حلب-ادلب-سانا یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه عملیات خود علیه مواضع وخطوط امدادی گروه های …