تصفیه 10 هزار تن وش پنبه در کارخانه پنبه پاک كنی العاصی حماه

حماه – سانا

مدیر کارخانه پنبه پاک کنی العاصی در حماه از تصفیه 10200 تن وش در اين کارخانه پنبه پاک کنی خبر داد.

وی افزود: تاکنون 16633  تن وش به کارخانه پنبه پاک کنی العاصی وارد و بیش از 10 هزار تن وش در این کارخانه تصفیه شد .

مدیر کارخانه پنبه پاک العاصی خاطر نشان کرد: پس از فرآوری وش در کارخانه پنبه پاک کنی، 2725 تن پنبه محلوج به شرکت های ریسندگی و نساجی تحویل و 1990 تن تخم پنبه نیز به شرکت روغن حماه تحویل شد.

غیاث