سفیر آلا : فشارهای اعمالی توسط واشنگتن ومتحدانش علیه شورای حقوق بشر برای محافظت از “اسرائیل” نشان دهنده ای یک سطح بی سابقه از ریاکاری است

ژنو-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در ژنو در یک سخنرانی طی چلهمین دوره شورای حقوق بشر گفت که فشاره های که توسط ایالات متحده آمریکا  ومتحدانش اعمال می شود برای حذف ماده هفتم دستور کار شورا برای محافظت از رژیم اشغالگری صهیونیستی از  مسئولیت نقض حقوق بشر در فلسطین اشغالی  از جمله بیت المقدس شرقی ودر بلندی های جولان سوریه اشغالی نشان دهنده یک سطح بی سابقه از دوگانگی وریاکاری است.

سفیر آلا افزود: ادامه استفاده از شورا ومکانیزم های آن برای هدف قرار دادن تعدادی دیگر از حکومت های مشروع تحت شعار دفاع از حقوق بشر وادعاهای مربوط به انتشار دموکراسی  بر اساس مشخصاتی که از خارج صادر شده واز آن به عنوان بهانه برای دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل یک مسئولیت اخلاقی برای این مجلس ایجاد می کند چون که این سیاست ها باعث ایجاد رنج های انسانی در بسیاری از مناطق جهان شد.

حسین

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه ایران: مقاومت تنها راه نجات فلسطین است

تهران – سانا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ناصر کنعانی تاکید کرد که  مقاومت تنها …